Posted by admin On marzec - 13 - 2023 Możliwość komentowania Które ubezpieczenie do wozu wyselekcjonować, a które jest dbałe? została wyłączona

Jakie ubezpieczenie do wozu wyselekcjonować, a jakie jest pilne?
Zabezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) i AC (autocasco) to dwa najważniejsze odmiany ochron dla kierowców. Obydwa zabezpieczenia są niebezużyteczne dla każdego, kto porusza się po drogach, bowiem gwarantują ochronę walutową w wypadku przeróżnych sytuacji. Ubezpieczenie OC jest obligatoryjne dla jakiegokolwiek posiadacza pojazdu mechanicznego. Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które broni przed szwankami, jakie prowadzący może wyrządzić innym osobom lub też mieniu – Ubezpieczenia na życie Nowy Sącz. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody spowodowane wypadkiem drogowym, kolizją czy różnym wydarzeniu, jakie owocuje zgubami cielesnymi bądź też personalnymi. Ubezpieczenie AC jest dobrowolne oraz chroni posiadacza pojazdu przed szkodami, jakie mogą się zdarzyć w wyniku wypadku drogowego, kradzieży, pożaru, dewastacji itp. Ubezpieczenie AC gwarantuje asekurację na wypadek szkód wyrządzonych własnemu pojazdowi, w tym też kosztów naprawy, zadośćuczynień oraz różnych kosztów powiązanych z sprawą. Stopień składki ochrony OC oraz AC zależy od wielu czynników, takich jak: wiek i rutyna kierowcy, reputacja oraz gatunek pojazdu, jego wartość, obszar eksploatacji, liczba roszczeń w przeszłości i dużo odmiennych.

Comments are closed.